В началото на 2019 г. турското правителство потвърди, че ще въведе система за връщане на депозити (DRS) за контейнери за напитки до 2021 г. като част от инициативата за нулеви отпадъци. В светлината на това съобщение, Reloop, съвместно с ISBAK, възложи на Eunomia Research and Consulting да извърши проучване за проектиране на DRS за Турция въз основа на съществуващите най-добри в класа DRSs на място по целия свят. В допълнение към техническия дизайн на системата, Eunomia моделира примерните годишни разходи и ползи, които предлага DRS ще донесе. Това включва въздействието върху ключови заинтересовани страни, като производителите на напитки и търговците на дребно, както и потенциалното въздействие върху остатъчните отпадъци и услугите за рециклиране. Изследването също така моделира намаляването на емисиите на парникови газове и други замърсители на въздуха в резултат на въвеждането на a DRS. Оценяват се и въздействията върху намаляването на отпадъците.

За да прочетете пълния доклад, който е достъпен безплатно, Натисни тук or посетете уебсайта на Eunomia.