Преосмисляне на сметката за бутилка: нов доклад от Reloop Северна Америка

На 15 март 2022, Reloop Северна Америка публикува новия доклад, Преосмисляне на сметката за бутилка – алтернатива на настоящата система за рециклиране в 5 североизточни щата в Съединените щати. Приложен, той би могъл фундаментално да промени нашата траектория на околната среда.

Как ще се случи това? Чрез модернизирана система за връщане на депозити.

Модернизиран DRS е достъпен и отговорен, финансиран от индустрията и добре управляван и регулиран. Това ще намали регионалните емисии на парникови газове с около 550,000 111 метрични тона, ще спести на градовете 160-2,700 милиона долара и ще създаде над XNUMX работни места.

Всяка година в САЩ се прахосват 5.1 милиарда долара в ценни и възстановяеми контейнери за напитки - стъкло, метал, пластмаса. Само в североизточната част това означава 403 пропиляни контейнера на човек годишно.

Прочетете новото изследване чрез bottlebillreimagined.org