Забележка: Следното съобщение за пресата беше издадено съвместно от The Union and Biodiversity Conservation Union (NABU), Friends of the Earth Germany (BUND), Environmental Action Germany (DUH) и Германската лига за защита на природата, животните и околната среда (DNR) . Съвместно съобщение за пресата Екологичните организации критикуват германското правителство за намаляване на целите на ЕС за рециклиране По-високи квоти за рециклиране в ЕС и бързодействащи мерки ...

Виж повече

Откакто Европейската комисия представи своя пакет за кръгова икономика (СЕ) миналия декември, имаше значителна дискусия около предложеното законодателство. И може би най-озадачената тема до момента е как най-добре да се изчислят процентите на рециклиране в ЕС и дали да се включи reuse дейности в тази детерминация. Както беше обсъдено в колоната от миналия месец, ...

Виж повече

Reloop е платформа, която обединява индустрията, правителството и неправителствените организации, за да формира мрежа за напредък в политиката, която създава благоприятни системни условия за циркулярност в европейската икономика. Reloop приветства издаването на новия пакет за кръговата икономика (CEP) от Европейската комисия и е доволен от много от предложените изменения. Ние ...

Виж повече