В опит да намали количеството отпадъци и да увеличи рециклирането, все повече юрисдикции се обръщат към системи за връщане на депозити за оползотворяване на контейнери за напитки. Тези системи изискват от потребителите да платят малък депозит на мястото на покупката и те получават депозита обратно, когато върнат празния контейнер за рециклиране. Въпреки…

Виж повече