Коалиционно писмо в подкрепа на PPWR

Reloop събра коалиция в ЕС, която подкрепя общата насока и амбиция на предложението на Комисията за регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки. Ние разчитаме на обикновения законодателен процес – демократичен процес – и настоятелно призоваваме Европейската комисия да представи своето предложение до Съвета и Европейския парламент на 30 ноември, както е планирано, така че обикновеният законодателен процес да може да започне.

Изтеглете: Коалиционно писмо в подкрепа на PPWR