Устойчивото управление на отпадъците е важна част от прехода към кръгова икономика. С цел да минимизират негативното въздействие върху околната среда и в същото време да затворят веригата за рециклируеми материали, много страни са решили да въведат система за депозиране на контейнери за напитки. Такава система включва много значителни промени на индивидуалния пазар и изисква всеобхватна правна уредба на национално ниво.

Литва, която наскоро въведе схема за депозити през 2016 г., както и Шотландия, където разпоредбите за депозитите бяха приети през май тази година, и двамата послужиха като важни модели по време на уеб семинар, организиран от Reloop Платформа на 17th от юни. Експерти и бюрократи от цяла Европа имаха възможност да обсъдят как да проектират и установят добри резултати DRS схеми чрез законодателство в различни социално-икономически условия и пазарни структури на дребно.

Вебинарните материали, налични по-долу, представят полезни насоки, базирани на шотландския и литовския опит, както и полезно обобщение на общи разпоредби в съществуващото европейско законодателство за депозитите.

Уебинарни материали