Системи за връщане на цифрови депозити – Какво трябва да знаете

До края на 2020 г. над 290 милиона души по света имаха достъп до системи за връщане на депозити (DRS) за рециклиране на техните контейнери за напитки за еднократна употреба и този брой продължава да расте. Всъщност през последните две до три години няколко държави, щати и провинции обявиха, че също ще въведат или разширят DRS.

DRS е единственият доказан начин да се осигури отделно, висококачествено събиране на повече от 90% от включените материали. Добре проектирано DRS може също да донесе икономии на разходи за местните власти, да намали въглеродните емисии и да създаде зелени работни места в кръговата икономика. Както смятат повече юрисдикции DRS, заинтересованите страни се чудят дали повече цифрови елементи трябва да бъдат част от законодателството от самото начало.

Този информационен лист предлага преглед на новите цифрови елементи, които са включени в концепцията за системи за връщане на цифрови депозити (DDRS). Ние също така разглеждаме ключовите въпроси, които трябва да бъдат разгледани, преди да се обмисли реално включването на тези технологии в DRS.

чета Цифров DRS – Какво трябва да знаете.