Предложение на Европейската комисия за регламент относно опаковките и отпадъците от опаковки

Днес Европейската комисия публикува дългоочакваната си ревизия на Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR). Това представлява много положителна първа стъпка към кръгова икономика в цяла Европа и може да допринесе значително за намаляване на замърсяването с пластмаса, увеличаване на reuseи избягване на опаковки за еднократна употреба. В светлината на това ново развитие на политиката, Reloop е подготвил кратко ръководство, обобщаващо всички основни детайли и разпоредби.

За да прочетете информационната бележка, Натисни тук.