Ефективно прилагане на разделното събиране: ключов елемент за успеха на директивата за SUP

В опит да спре потока от замърсяване с пластмаса, навлизащ в нашите океани, Европейската комисия (ЕК) прие Директива за пластмасите за еднократна употреба (SUP) относно намаляването на въздействието на някои пластмасови продукти върху околната среда на 2 юли 2019 г. Фокусът сега е по отношение на актовете и насоките за прилагане, които трябва да бъдат завършени от ЕК между юли 2020 г. и януари 2022 г.

Reloop изразява загриженост от съгласуваните усилия на някои интереси за повторно тълкуване на правната дефиниция на „разделно събиране“, тъй като тя се отнася до спазването на член 9 от директивата. Член 9 ясно разбира, че само тези пластмасови бутилки за напитки, които се събират поотделно, могат да бъдат отчетени за целите (90% до 2029 г. и 77% до 2025 г.). Трябва да се положат всички усилия за постигане на целта, без да се налага да се изваждат бутилки от остатъчните отпадъци, като се признае, че основната цел на SUPD е да се намали количеството отпадъци от пластмасови продукти за еднократна употреба и да се разпространи висококачествена пластмаса за рециклиране на бутилки.

Днес в Брюксел, Reloop и Zero Waste Europe (ZWE) бяха домакини на кратък обяд по тази тема, за да представят констатациите на наскоро поръчана правна справка за тълкуването на член 9. В допълнение към тази справка бе публикуван и дискусионен документ на Eunomia Research and Consulting, подчертава правните и изчислителни въпроси, свързани с целите, и предоставя на ЕК ясни препоръки за разработване на методи за демонстриране на постигане на целите. И двата документа признават, че измерването на ефективността при управление на отпадъците по тегло е сложно, но подчертават, че има път напред, който изисква по-внимателен поглед върху данните и гарантиране, че се правят корекции, за да се отчете загубата на нецелеви материали.

Клариса Моравски, Главен изпълнителен директор на Reloop, Каза: „Правилното изчисляване на целите по член 9 е от решаващо значение за постигането на смислено измерване и за да се знае точно какъв материал се събира за рециклиране, без всички неточности, които са докладвани от години, досега.“

Downloads

Снимки на събитието

Видео

Натиснете Контакти

Клариса Моравски

главен изпълнителен директор, Reloop платформа

Електронна поща: clarissa.morawski @reloopplatform.org

Тел: +34 (0) 636 70 80 95

 

Доминик Хог

Председател, Евномия

Имейл: Dominic.Hogg@eunomia.co.uk

 

Джоан Марк Саймън

Изпълнителен директор, Zero Waste Europe

Имейл: jm.simon@zerowasteeurope.eu

Тел: + 32 (0) 2736 2091

 

Reloopработи по директивата за SUP