Здравните власти твърдят, че опаковките за многократна употреба не представляват по-голям риск от разпространение на коронавирус, отколкото опаковките за еднократна употреба, но пластмасовата индустрия все още се опитва да използва COVID-19, за да провали напредъка в намаляването на пластмасите за еднократна употреба. В тази статия, Саманта Милет и Клариса Моравски разглеждат въздействието, което пандемията на коронавируса е оказала върху опаковъчните системи за многократна употреба, и обясняват защо трябва да продължим да прилагаме чисти и безопасни системи за многократна употреба.