Съвместно изявление на коалиция RecycledContent.EU

Европейският парламент наскоро гласува обвързваща цел за поне 35% рециклирана пластмаса в бутилки за напитки до 2025 г., като част от Директивата за пластмасите за еднократна употреба (SUPD). В светлината на това ново развитие, Reloop подписва съвместно с 22 браншови организации и екологични НПО съвместно изявление, с което настоятелно призовава Съвета да подкрепи тази обвързваща цел за рециклирано съдържание. Поставянето на задължителна цел за рециклирана пластмаса за бутилки за напитки ще подобри и ще увеличи степента на събиране на тези контейнери и следователно е жизненоважно за постигане на целта за събиране от 90%, определена от предложението.

Прочетете нашата съвместна декларация, за да научите повече тук.