Въпреки че оставаме критични към бракуването на предишния пакет, ние приветстваме усилията за неговото допълнително укрепване, за да ускорим появата на истинска кръгова икономика, което означава, че кръговите бизнес модели се превръщат в норма, а не в изключение. Нашите три организации заедно представляват над 2300 компании от всички сектори, включително мултинационални компании и МСП, стремящи се към прилагане на устойчиви и кръгови бизнес модели

De Groene Zaak Асоциация за устойчив бизнес, MVO Nederland и Кръгова икономика представи a съвместен манифест описвайки възгледа им за политиката на кръговата икономика в ЕС. Манифестът служи като принос от бизнес перспективата на водещите компании за обновения пакет за кръгова икономика, който се очаква да бъде преработен от Европейската комисия в края на 2015 г.

The Manifesto is co-signed by EcoPreneur, Entreprendre Vert, Green Alliance, GreenBudgetEurope, INDR, Institut de l’Economie Circulaire, Plan C and UnternehmensGrün. ACR+, The EEB, The Dutch Society for the Protection of Nature and Environment (Natuur & Milieu) and several businesses have provided us with supportive statements.