Стратегията за опаковки и пластмаси на Европейската комисия доведе до увеличаване на целите за рециклиране на опаковки съгласно Директивата за опаковки и отпадъци от опаковки 2018/852 (PPWD), както и специфични изисквания за PET бутилки съгласно Директивата за пластмасата за еднократна употреба (90% събрани до 2029 г.) ). Франция проучва начини за постигане на тези цели, един от които е системата за връщане на депозити (DRS) върху контейнери за напитки. Този доклад изчислява допълнителния тонаж, който Франция ще може да събере чрез DRS до 2029 г. и сравнява цената на тази програма само с събирането на домакински опаковки от врата до врата.

Кликнете върху връзките по-долу, за да изтеглите резюмето на доклада на френски или английски език: