Заедно с Института за рециклиране на контейнери, Съвета за природни ресурси в Мейн и Фондацията за природозащитно право, Reloop е подготвил съвместно писмо до Американското споразумение за икономическо сътрудничество с коментари за методологията, която използва за изчисляване на националните нива на рециклиране, и как тази методология може да бъде подобрена. Наред с други неща, ние обсъждаме как комбинация от преброяване на рециклирането и подброяването на генерирането изкуствено увеличава скоростта на рециклиране. Кликнете върху изображението по-долу, за да прочетете писмото.