Надграждайки върху нашия успех в Европа и Тихоокеанския регион, Reloop с гордост обявява, че официално се разширихме в Северна Америка. Reloop Америка първоначално ще обхване Канада и САЩ, с евентуално разширяване в Латинска Америка в бъдеще. Нашето навлизане в Северна Америка ще осигури така необходимия опит и познания за кръговата икономика, за да насочи политиката към и да даде правомощия и да обучи заинтересованите страни да настояват за системни условия, които позволяват циркулярност.