Reloop участва в съвместното писмо на 32 асоциации, изпратено от Европейското бюро по околната среда до г-н Кармену Вела, европейски комисар по околната среда, морското дело и рибарството, с молба за защита на опаковките за многократна употреба.