Политическият и обществен интерес към потенциала на опаковките за многократна употреба за подобряване на начина, по който управляваме ресурсите си, нараства непрекъснато по целия свят. Анализът на жизнения цикъл (LCA) често се използва за измерване на положителното или отрицателното въздействие на тази опаковка, както икономически, така и екологично.

Нашето проучване, проведено от Университета в Утрехт, анализира резултатите от 32 LCA, като директно сравнява въздействието на опаковките за еднократна употреба и алтернативите за многократна употреба, включително опаковки за напитки, торбички, контейнери за храна и транспортни опаковки.

Резултатите осигуряват по-ясно разбиране на условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде опаковката за многократна употреба най-добрият избор, и дават набор от препоръки, които правителствата да вземат предвид.

Резюме [Изтегли]

Пълен доклад [Изтегли]

Брифинг за политиката [Изтегли]

Infographic [Изтегли]

Автор на доклада: Университет в Утрехт

С подкрепата на: Reloop, Zero Waste Europe и се освободи от пластмаса