Политическият и общественият интерес към потенциала на опаковките за многократна употреба за подобряване на начина, по който управляваме ресурсите си, нараства непрекъснато по целия свят. Анализът на жизнения цикъл (LCA) често се използва за измерване на положителното или отрицателното въздействие на тази опаковка, както икономически, така и екологично. Нашето проучване, проведено от Университета в Утрехт, анализира ...

Виж повече

Европейският парламент наскоро гласува обвързваща цел за поне 35% рециклирана пластмаса в бутилки за напитки до 2025 г., като част от Директивата за пластмасите за еднократна употреба (SUPD). В светлината на това ново развитие, Reloop подписва съвместно с 22 браншови организации и екологични НПО съвместно изявление, с което настоява Съветът да подкрепи тази обвързваща цел ...

Виж повече

Според Европейската комисия приблизително 100 милиарда найлонови торбички се използват в Европейския съюз всяка година - средно почти 200 торбички на глава от населението. Около 90 процента от тях са леки торбички (по-тънки от 0.05 милиметра) и повечето се използват само веднъж, преди да бъдат изхвърлени. Емблематичен символ на ...

Виж повече