Резултатите вече са за 2019 #GreatBritishBeachClean. С 36% увеличение на намерените контейнери за напитки и 38 контейнера за напитки, открити на 100 м плаж, данните показват спешна нужда от система за връщане на депозити „ол инклузив“ (DRS), което е в съответствие с други DRS в Обединеното кралство и което включва стъклени и пластмасови бутилки ...

Виж повече

Нов доклад на ReZero, Zero Waste Europe, Reloop и „Освободете се от пластмаса“ подробно описва екологичното и икономическото въздействие на менструалните продукти за еднократна употреба, бебешките пелени и мокрите кърпички в целия ЕС-28. Някои от основните констатации на проучването включват: Емисии на CO2: Изчислено е, че през целия им жизнен цикъл бебешките пелени за еднократна употреба и менструалните продукти ...

Виж повече

На 12 юни 2019 г. в Официален вестник на Европейския съюз беше публикувана Директивата за пластмасите за еднократна употреба относно намаляването на въздействието на някои пластмасови изделия върху околната среда. Това бележи последната стъпка от законодателната процедура. Сега държавите-членки ще разполагат с две години, за да транспонират настоящата директива в националното си законодателство до 3 юли ...

Виж повече

Миналата година Collins Dictionary определи думата на годината за „еднократна употреба“ и не е трудно да се разбере защо. Усилията за намаляване на морските отпадъци и премахване на пластмасовите отпадъци бяха едни от ключовите теми през 2018 г. И всъщност Парламентът и Съветът на Европейския съюз завършиха годината с временно споразумение за поетапно премахване на проблемни

Виж повече

На 22 февруари 2019 г. Австралийският съвет за рециклиране (ACOR) съвместно с Reloop Платформа, предоставена на проучването на обхвата на Южна Австралия за възможности за по-добро управление на пластмаси за еднократна употреба (SUP) и реформа на държавната схема за депозиране на контейнери (CDS). Представянето включва препоръки, че SA използва неотдавнашната директива на Европейския съюз относно SUP, които включват: Забрани ...

Виж повече

Тазгодишната европейска конференция PETCORE, озаглавена „Стратегия за пластмаси на ЕС 2.0 - извеждане на PET индустрията към следващата стъпка“, се проведе на 6-7 февруари 2019 г. в Брюксел, Белгия. Първият ден от конференцията през 2019 г. беше посветен на перспективите и стратегията на веригата за създаване на стойност PET и включваше презентация от Reloopуправлява ...

Виж повече

ReloopУправляващият директор, Клариса Моравски, наскоро беше включена в публикацията на програмата LIFE на Европейската комисия, където тя обсъжда необходимостта от подобрени системи за събиране и сортиране, начини за увеличаване на пазарния дял и използване на рециклирана пластмаса и какви са промените в магазин за големи играчи по цялата верига за рециклиране. Вижте страници ...

Виж повече

Докато заглавията по света продължават да разкриват мрачна картина на изхвърлената пластмаса в нашата среда, в ЕС се провеждат реални действия. На 19 декември 2018 г. беше постигнато тристранно споразумение между Европейския парламент и Съвета относно Директивата за пластмасите за еднократна употреба за намаляване на някои пластмасови продукти в ...

Виж повече

от Саманта Милет и Клариса Моравски Ако сте следвали екологични новини през последната година или нещо повече, тогава знаете, че негативното въздействие на пластмасите за еднократна употреба се е превърнало в гореща тема. От забраните и данъците върху найлоновите торбички и чашките за кафе за отнемане до политиките за намаляване на опаковките от пластмаси, нарастващ брой страни, като ...

Виж повече