Несигурното бъдеще на отпадъците за енергия

21 февруари 2017 г. - Всеки, който се занимава с политика за намаляване на отпадъците, със сигурност е станал свидетел на интензивния дебат, който бушува в продължение на десетилетия около идеята за изгаряне на твърди битови отпадъци за създаване на енергия. Активни лоби групи по целия свят редовно провеждат кампании за допълнителен капацитет за изгаряне, позовавайки се на важността на намаляването на отпадъците до сметищата и намирането на начини ...

Виж повече