Reloop е поканил експерти от световна класа да споделят своя опит в областта на рентабилното и устойчиво управление на отпадъците от опаковки. Начален уебинар се състоя на 27 август и се фокусира върху възможността за рециклиране на пластмасите, както и насоките за EPR.

По време на уебинара бяха представени северните насоки за екодизайн. Северната експертиза даде важен принос за предстоящите европейски насоки за основните изисквания и вече днес може да бъде в помощ на всички производители със стратегията за устойчивост.

EPR е един от най-обсъжданите въпроси във всички европейски държави в момента, тъй като Рамковата директива за отпадъците налага нови задължения. Производителите ще плащат повече, но колко и за какво? Експертизата, представена от Eunomia Research and Consulting, даде полезна насока по отношение на общите принципи за покриване на разходите за събиране и предварителна обработка на отпадъци от опаковки.

Уебинарът беше организиран в сътрудничество със списания за околната среда Тераз Сродовиско и ЕкоМагазин.

Презентациите от уебинара са можете да намерите тук.