ReloopRok 2022 v revizi

To je ta roční doba! S blížícím se koncem roku 2022 bychom se s vámi chtěli podělit o některé z našich nejdůležitějších událostí. Od přivítání nového ředitele a uvedení na trh Reloop France et Francophonie, ke spuštění nové microsite v Severní Americe a zveřejnění naší průlomové analýzy Target 90, se podívejte na náš rok v přehledu 2022, kde…

Více

Návrh nařízení Evropské komise o obalech a obalových odpadech

Evropská komise dnes zveřejnila svou dlouho očekávanou revizi nařízení o obalech a odpadech z obalů (PPWR). To představuje velmi pozitivní první krok směrem k celoevropskému oběhovému hospodářství a mohlo by to výrazně přispět ke snížení znečištění plasty, reusea vyhnout se balení na jedno použití. Ve světle tohoto nového vývoje politiky Reloop má ...

Více

Koaliční dopis na podporu PPWR

Reloop dal dohromady koalici v EU, která podporuje celkové směřování a ambice návrhu nařízení Komise o obalech a odpadech z obalů. Spoléháme na řádný legislativní proces – demokratický proces – a naléhavě žádáme Evropskou komisi, aby předložila svůj návrh Radě a Evropskému parlamentu dne 30. listopadu, jak bylo plánováno, aby…

Více

Globální vkladní kniha 2022

Globální depozitní knížka 2022 Naše nová zpráva, Globální depozitní knížka 2022: Přehled systémů vracení záloh pro jednorázové nápojové nádoby, poskytuje komplexní přehled více než 50 depozitních systémů, které jsou v současné době zavedeny – a také těch, které mají být implementovány do koncem tohoto roku – v Evropě, Severní Americe, Střední Americe a Karibiku, Africe,…

Více

Spotřebitelský průzkum Aotearoa/ Nový Zéland – schéma vracení kontejnerů. Briefing

Reloop pověřila Kantar/Consumer Link v Aotearoa/Nový Zéland provedením spotřebitelského průzkumu ohledně návrhu novozélandské vlády na zavedení systému vracení nápojových obalů (CRS). Průzkum zjistil, že novozélandští spotřebitelé jsou převážně pro vládní návrh na zavedení CRS pro recyklaci nápojových obalů. Většina spotřebitelů upřednostňuje...

Více

Cíl 90: Dvojí přístup pro cirkulární Evropu

V této nové zprávě Reloop zkoumá dopady obnovy klimatu a předcházení vzniku odpadů recirculaing – prostřednictvím uzavřeného cyklu recyklace – naprosté většiny jednorázových nádob na nápoje prodávaných v EU. A výsledky naší analýzy jsou přesvědčivé: dosažení 90% separovaného sběru pro míru recyklace všech nápojových obalů (hliník, plast a sklo), které mohou…

Více

Další hranice pro oběhové hospodářství: třídění směsného odpadu 

Nyní, když má Evropská unie povinný oddělený sběr recyklovatelných a organických látek, nadešel čas zajít dále a vytřídit více evropských zdrojů ze směsného odpadu; znamená ¨zbytkový¨ odpad, který se posílá do spaloven a na skládky. Třídění směsného odpadu (neboli „MWS“) má potenciál snížit emise uhlíku, vytvářet pracovní místa, budovat evropskou soběstačnost…

Více

Reloop vydává čtvrtletní newsletter

Reloop s potěšením oznamuje, že od roku 2022 bude platforma vydávat každé čtvrtletí nové vydání newsletteru – plné novinek, postřehů a nejnovějších analýz z Reloop zaměstnanci po celém světě. Zde máte přístup k úplně prvnímu vydání z března 2022 a můžete se přihlásit k odběru budoucích vydání, abyste dostali vše…

Více