Další hranice pro oběhové hospodářství: třídění směsného odpadu 

Nyní, když má Evropská unie povinný oddělený sběr recyklovatelných a organických látek, nadešel čas zajít dále a vytřídit více evropských zdrojů ze směsného odpadu; znamená ¨zbytkový¨ odpad, který se posílá do spaloven a na skládky.

Třídění směsného odpadu (neboli „MWS“) má potenciál snížit emise uhlíku, vytvořit pracovní místa, vybudovat evropskou soběstačnost v oblasti cenných zdrojů a přispět k cílům Evropské unie v oblasti recyklace.

Reloop uvedeno do provozu doktor Dominic Hogg připravit zprávu, která poskytne jasný a přesvědčivý argument pro povinné třídění směsného odpadu v EU.

Přečtěte si reportáž: [PDF]

Následovat Reloop: [LinkedIn]|[Cvrlikání]