Home » Třídění směsného odpadu

Třídění směsného odpadu

Tato stručná zpráva vysvětluje, proč je pro EU nutný holistický přístup k politikám zabývajícím se designem obalů z hlediska recyklace, systémů separovaného sběru – včetně vracení záloh na nápojové obaly – a dalšího třídění komunálního směsného odpadu před tepelným zpracováním nebo skládkováním. jeho cíle v oblasti recyklace a snižování emisí uhlíku a dosažení skutečné cirkulace. Zahrnuli jsme také doporučení specifická pro politiku EU.

Přečtěte si celou zprávu Eunomia o třídění směsného odpadu, abyste splnili cíle EU v oblasti oběhového hospodářství

Eunomia byla pověřena, aby prozkoumala potenciální roli „třídění směsného odpadu“ (MWS) jako doplněk odděleného sběru komunálního odpadu v EU a aby zvážila, zda vyšší úrovně recyklace a
lepšího výkonu v oblasti změny klimatu lze dosáhnout tímto dalším tříděním komunálního odpadu pro recyklaci před tepelným zpracováním nebo skládkováním, tj. „tříděním směsného odpadu“ (MWS).

Výsledky byly posuzovány optikou politického rámce v EU, podle kterého je každý členský stát povinen dosáhnout:

• klíčové cíle recyklace obalového odpadu podle materiálu v letech 2025 a 2030; zejména cíl recyklace odpadu z plastových obalů ve výši 55 % do roku 2030 stanovený v revizi obalů a obalů z roku 2018
směrnice o odpadech (PPWD); a

• Cíl recyklace komunálního odpadu ve výši 60 % do roku 2030 stanovený v roce 2018 v revizi rámcové směrnice o odpadech (WFD) a zvýšení na 65 % do roku 2035.

Reloop CEO zavádí třídění směsného odpadu

Clarissa Morawski nabízí krátký úvod ReloopStručný popis politiky třídění směsného odpadu ke splnění cílů EU v oblasti oběhového hospodářství

Třídění směsného odpadu – další hranice pro evropské cíle oběhové ekonomiky

Toto video popisuje hlavní důvody, proč třídění směsného odpadu představuje další hranici pro evropské cíle oběhové ekonomiky.

Kontakt Reloop pro další informace o třídění směsného odpadu

Ptejte se, získejte nabídky

Clarissa Morawski, Reloop Generální ředitel

+34 63 67 08