Více prosperity, nová pracovní místa

I když zůstáváme kritičtí vůči zrušení předchozího balíčku, vítáme úsilí o jeho další posílení, aby se urychlil vznik skutečné cirkulační ekonomiky, což znamená, že modely cirkulárního podnikání se staly spíše normou než výjimkou. Naše tři organizace společně zastupují více než 2300 společností ze všech sektorů, včetně nadnárodních společností a malých a středních podniků, usilujících o implementaci udržitelných a cyklických obchodních modelů

De Groene Zaak Udržitelné obchodní sdružení, MVO Nederland a Kruhová ekonomika předložil a společný manifest popisující jejich pohled na politiku oběhového hospodářství v EU. Manifest slouží jako vstup z obchodní perspektivy průkopníků pro obnovený balíček opatření pro oběhové hospodářství, který by měla Evropská komise znovu uvést na konci roku 2015.

The Manifesto is co-signed by EcoPreneur, Entreprendre Vert, Green Alliance, GreenBudgetEurope, INDR, Institut de l’Economie Circulaire, Plan C and UnternehmensGrün. ACR+, The EEB, The Dutch Society for the Protection of Nature and Environment (Natuur & Milieu) and several businesses have provided us with supportive statements.