Nová zpráva kvantifikuje ekonomické dopady vkladů v kontejnerech v New Yorku

6. března 2019 zveřejnila společnost Eunomia Research & Consulting novou zprávu, která zkoumá ekonomické a zaměstnanecké dopady systému vracení vkladů v New Yorku. Po posouzení dopadu a pracovních míst vytvořených současným systémem zpráva identifikuje ekonomické a zaměstnanecké výhody vyplývající z rozšíření rozsahu systému a zvýšení vkladu na 10 centů.

Mezi hlavní zjištění ze zprávy patří:

  • Přímo vytvořená pracovní místa: 3,275 XNUMX;
  • Vytvořená přímá, nepřímá a vyvolaná pracovní místa: 5,726 XNUMX;
  • Hodnota komodity vkladového materiálu: 55 mil. USD;
  • Hodnota nevyzvednutých vkladů, z nichž 80% jde státu: 134 mil. USD;
  • Hrubá přidaná hodnota pro ekonomiku: 272 mil. USD; a
  • Daňové příjmy: 14 milionů $.

Celá zpráva je ke stažení zde.

Jako doplněk k této zprávě Eunomia také vydala zprávu s názvem „Rozšíření faktury na láhev: Čísla za návrhem na fakturu guvernéra Cuomo. “ Tato zpráva graficky ilustruje rozsah a dopad guvernérem navrhovaných změn newyorského zákona o lahvích.