Sociálně-ekonomické přínosy DRS

Systémy vracení záloh (DRS) byly implementovány ve více než 50 jurisdikcích po celém světě s cílem podpořit výsledky oběhového hospodářství snížením odpadu prostřednictvím reuse a recyklace nápojových obalů. Nicméně, výhody DRS přesahují dopady na životní prostředí. Ve skutečnosti mají tyto systémy potenciál vytvářet smysluplné sociálně-ekonomické výsledky, včetně dodatečných toků příjmů pro charitativní a jiné neziskové organizace. Zjistěte více o pozitivních sociálně-ekonomických dopadech DRS v našem novém informačním listu zde.