Poziční dokument na EK
Legislativní návrhy
o odpadech v rámci CEP

Reloop je platforma, která sdružuje průmyslové, vládní a nevládní organizace a vytváří síť pro pokrok v politice, která vytváří základní systémové podmínky pro cirkulaci napříč evropskou ekonomikou. Reloop vítá, že Evropská komise vydala nový balíček opatření v oblasti oběhového hospodářství (CEP), a je potěšena mnoha navrhovanými změnami. My…

Více