Výsledky British Beach Clean 2019 jsou nyní k dispozici

Výsledky jsou nyní k dispozici pro 2019 #GreatBritishBeachClean. Vzhledem k 36% nárůstu nalezených nápojových nádob a 38 nápojových nádob na 100 m pláže ukazují data naléhavou potřebu systému „all-inclusive“ vrácení zálohy (DRS) což je v souladu s ostatními DRS po celé Velké Británii a která zahrnuje skleněné a plastové lahve ...

Více

Nová studie se zabývá dopady menstruačních přípravků na jedno použití, dětských plenek a vlhčených ubrousků v Evropě

Nová zpráva společnosti ReZero, Zero Waste Europe, Reloop a Break Free from Plastic podrobně popisuje environmentální a ekonomické dopady menstruačních produktů na jedno použití, dětských plen a vlhčených ubrousků v celé EU-28. Mezi klíčová zjištění této studie patří: Emise CO2: Odhaduje se, že během svého životního cyklu jednorázové dětské pleny a menstruační prostředky…

Více

Nové video o znečištění plasty

Časy se mění. Globální krize znečištění plastem se blíží k cíli a konečně přicházejí světoví vůdci a tvůrci politik k práci na řešeních.

Více

SUPD se stává zákonem

12. června 2019 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna směrnice o plastech na jedno použití o snížení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. Jedná se o poslední krok legislativního postupu. Členské státy budou mít nyní dva roky na provedení této směrnice do svých vnitrostátních právních předpisů, a to do 3. července…

Více

Expedice z Evropy: Balení reuse středem pozornosti

V loňském roce Collinsův slovník označil slovo „na jedno použití“ za své slovo roku a není těžké pochopit proč. Jedním z klíčových témat roku 2018 bylo úsilí o snížení množství odpadu v mořích a odstranění plastového odpadu. Ve skutečnosti Evropský parlament a Rada zakončily rok prozatímní dohodou o postupném ukončení problematických…

Více

Poziční dokument k schématu SUP a vkladu kontejnerů v jižní Austrálii

22. února 2019 se ve spolupráci s australskou radou pro recyklaci (ACOR) Reloop Platforma byla předložena ke studii o rozsahu možností jižní Austrálie pro lepší správu plastů na jedno použití (SUP) a reformu státního systému vkladů do kontejnerů (CDS). V příspěvku jsou uvedena doporučení, která SA využívá nedávné směrnice Evropské unie o SUP, která zahrnuje: Zákaz…

Více

Konference PETCORE Europe 2019

Letošní výroční konference PETCORE Europe s názvem „EU Plastics Strategy 2.0 - Posunutí PET průmyslu k dalšímu kroku“ se konala ve dnech 6. – 7. Února 2019 v belgickém Bruselu. První den konference 2019 byl věnován perspektivám a strategii hodnotového řetězce PET a zahrnoval prezentaci ReloopSpráva…

Více

Reloop Uvedeno v publikaci programu EK LIFE

ReloopGenerální ředitelka Clarissa Morawski byla nedávno uvedena v publikaci programu LIFE Evropské komise, kde pojednává o potřebě vylepšených systémů sběru a třídění, způsobech zvýšení podílu na trhu a využívání recyklovaného plastu a o tom, jaké typy změn jsou v obchod pro velké hráče v celém recyklačním řetězci. Podívejte se na stránky…

Více