Nejistá budoucnost odpadu na energii

21. února 2017 - Každý, kdo se zabývá politikou snižování odpadu, byl jistě svědkem intenzivní debaty, která už desítky let zuří kolem pojmu spalování tuhého komunálního odpadu za účelem výroby energie. Aktivní lobbistické skupiny po celém světě pravidelně vedou kampaň za další kapacitu spalování a poukazují na důležitost omezení odpadu na skládkách a hledání způsobů…

Více