Co je to plast? Nová studie zkoumá potenciál určitých materiálů, které mají být vyňaty ze směrnice o plastech na jedno použití

Dne 2. července 2019 vstoupila v platnost směrnice Evropské komise o plastech na jedno použití (dále jen „SUPD“) o snižování dopadu určitých plastových výrobků na životní prostředí. SUPD řeší 10 nejčastěji se vyskytujících plastových předmětů a rybářských potřeb na jedno použití, které dohromady tvoří přibližně 70% veškerého mořského odpadu v evropských…

Více

Nová studie se zabývá dopady menstruačních přípravků na jedno použití, dětských plenek a vlhčených ubrousků v Evropě

Nová zpráva společnosti ReZero, Zero Waste Europe, Reloop a Break Free from Plastic podrobně popisuje environmentální a ekonomické dopady menstruačních produktů na jedno použití, dětských plen a vlhčených ubrousků v celé EU-28. Mezi klíčová zjištění této studie patří: Emise CO2: Odhaduje se, že během svého životního cyklu jednorázové dětské pleny a menstruační prostředky…

Více