Beyond Recycling: Politik for at opnå cirkulær affaldshåndtering

Affaldsindsamling og genbrugstjenester er nogle af regeringens vigtigste funktioner for at holde byer rene og fremme folkesundheden.

I mere end 50 år har lokale regeringer kæmpet for indsatsen for at forbedre den miljømæssige bæredygtighed af affaldshåndteringstjenester ved at etablere genbrugsprogrammer ved kantstenen, investere i sorteringsfaciliteter, opfange metan og andre drivhusgasser fra lossepladser og meget mere.

Byer over hele USA har prioriteret affaldshåndteringsinfrastruktur, når de forpligter sig til nye bæredygtighedsmål. Genbrug er ikke kun en af ​​de mest synlige måder, en by kan forpligte sig på til bæredygtighed, det er ofte den mest omkostningseffektive mulighed, samtidig med at drivhusgasemissioner (GHG'er), luft- og vandforurening reduceres.

Men systemerne er vokset og ændret sig på måder, der ikke er miljømæssigt eller økonomisk bæredygtige. Mere affald genereres af amerikanerne end nogensinde før, og adskillige kriser har for nyligt konvergeret for at true de kommunale budgetter og afsløre dybe, systemiske problemer i hele affaldshåndteringsindustrien. Genanvendelses- og afledningsraterne har ligget på et plateau i flere år, og der er alvorlig risiko for, at vi bevæger os tilbage på et tidspunkt, hvor vi har et akut behov for hurtige fremskridt.

Denne politik brief blev udviklet i samarbejde med National League of Cities i USA.