Europa-Kommissionens forslag til forordning om emballage og emballageaffald

I dag har Europa-Kommissionen offentliggjort sin længe ventede revision af emballage- og emballageaffaldsforordningen (PPWR). Dette repræsenterer et meget positivt første skridt i retning af en cirkulær økonomi i hele Europa, og det kan gå langt i at reducere plastikforurening og opskalere reuse, og undgå engangsemballage. I lyset af denne nye politikudvikling, Reloop har udarbejdet en kort guide, der opsummerer alle de vigtigste detaljer og bestemmelser.

For at læse orienteringsnotatet, Klik her.