Den næste grænse for den cirkulære økonomi: blandet affaldssortering 

Nu hvor EU har obligatorisk separat indsamling af genanvendelige og organiske stoffer, er tiden kommet til at gå længere og sortere flere europæiske ressourcer fra blandet affald; betyder ¨restaffald¨, der sendes til forbrændingsanlæg og lossepladser.

Blandet affaldssortering (eller 'MWS') har potentialet til at reducere kulstofemissioner, skabe job, opbygge europæisk selvforsyning med værdifulde ressourcer og bidrage til EU's genanvendelsesmål.

Reloop bestilt Dr. Dominic Hogg at udarbejde en rapport, der giver en klar og overbevisende argumentation for obligatorisk blandet affaldssortering i EU.

Læs rapporten: [PDF]

Følge Reloop: [LinkedIn]|[Twitter]