En ny rapport fra ReZero, Zero Waste Europe, Reloop og Break Free From Plastic beskriver miljømæssige og økonomiske virkninger af menstruationsprodukter til engangsbrug, bleer og vådservietter i hele EU-28.

Nogle af undersøgelsens centrale fund omfatte:

CO2-udledning: Det er blevet estimeret, at babybleer og menstruationsprodukter til engangsbrug gennem hele deres livscyklus udsender henholdsvis ca. 3.3 Mt CO2-ækvivalenter og 245,000 tons CO2-ækvivalenter om året.

Affaldsproduktion: Affaldsproduktionen af ​​menstruationsprodukter til engangsbrug, bleer og vådservietter tegner sig for ca. 7,832,000 tons (15.3 kg / cap / år) inden for EU-28. Denne affaldsmængde udgør 3% af det samlede kommunale faste affald og 4% af den samlede restaffaldsstrøm.

Marine strøelse: Menstruationsprodukter til engangsbrug og vådservietter er et af de mest almindelige plastartikler til engangsbrug i havmiljøet (6.2% af det affald, der indsamles på britiske strande eller 5% af det flydende affald på den catalanske kyst).

Omkostninger for kommuner: Det anslås, at omkostningerne til bortskaffelse af affald til spildevand, der fjernes fra spildevandsrensningsanlæg, svarer til mellem € 500 - € 1,000 millioner om året for Den Europæiske Union.

For at læse den fulde rapport, klik her.