Forside » Ressourcer » Positionspapirer og rapporter

Positionspapirer

Koalitionsbrev til støtte for PPWR

Koalitionslogoer_PPWD udgivelse

Reloop samlet en koalition i EU, som støtter den overordnede retning og ambition i Kommissionens forslag til forordning om emballage og emballageaffald. Vi er afhængige af den almindelige lovgivningsproces – en demokratisk proces – og opfordrer indtrængende Europa-Kommissionen til at forelægge sit forslag for Rådet og Europa-Parlamentet den 30. november som planlagt, så den almindelige lovgivningsproces kan begynde.

Mål 90: En hidtil uset koalition af virksomheder i hele EU kræver en ambitiøs tilgang til drikkevareemballage.

Vores dobbelte forslag: 90 % separat indsamlingsmål + DRS tilbyder en gennemprøvet løsning, som er god for økonomien, arbejdspladserne og Europas modstandskraft, når det kommer til at sikre ressourcer og spare energi. Dette er en mulighed for at reducere efterspørgslen efter jomfruelige ressourcer markant på en meningsfuld måde.

Beregning af nationale genbrugssatser

Marts 2021 - Sammen med Container Recycling Institute, Natural Resources Council of Maine og Conservation Law Foundation, Reloop har udarbejdet et fælles brev til US EPA med kommentarer til den metode, den bruger til at beregne nationale genanvendelseshastigheder, og hvordan denne metode kan forbedres. Fås på engelsk.

Positionspapir om udkast til gennemførelsesafgørelse om regler for anvendelsen af ​​direktiv (EU) 2019/904

Skærmbillede 2021-08-04 ved 11.30.04

Juni 2021 - Vi, de undertegnede interessenter bestående af ngo'er, industrien og civilsamfundet, glæder sig over udviklingen af ​​udkastet til gennemførelsesafgørelse for at sikre korrekt gennemførelse af artikel 9 i SUPD. Vi opfordrer imidlertid Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder til at give en mere præcisering af visse bestemmelser i udkastet til afgørelse, som i deres nuværende format i betydelig grad ville undergrave direktivets hensigt. Dette holdningspapir indeholder vores anbefalinger til Kommissionen.

Genanvendelig emballage og COVID-19

Screen Shot på 2020 12-07-11.24.11 AM

Juni 2020 - Sammen med Zero Waste Europe, Reloop analyserer situationen for reuse og genopfyldningssystemer i lyset af COVID-19. Mens industrien skubber til engangsbrug, er der ingen beviser for, at engangsemballage bidrager til spredningen af ​​virussen mindre eller mere end genanvendelige. Fås på engelsk og svensk.  

Direktivet om plast til engangsbrug: Er det i fare?

Screen Shot på 2020 12-07-9.32.59 AM

Maj 2020 - Sammen med 16 brancheorganisationer og miljø-NGO'er Reloop medunderskrev et fælles holdningspapir om Europa-Kommissionens direktiv om plast til engangsbrug. Formålet med papiret var at fremhæve de forskellige materialeudskiftningshuller, der findes i direktivet, og hvordan dette kunne føre til inkonsekvent og kaotisk implementering i medlemsstaterne afhængigt af, hvordan definitionen af ​​'plast' fortolkes. Positionspapiret opfordrer medlemsstaterne til at basere enhver undtagelse på en række praktiske retningslinjer. Fås på engelsk.

Fortolkning af separate indsamlingsmål for engangsflasker til plastikdrikke i henhold til artikel 9 i SUPD

Screen Shot på 2020 12-07-9.36.40 AM

Marts 2020 - I dette holdningspapir Reloop sigter mod at bidrage til Europa-Kommissionens løbende drøftelser omkring gennemførelsesakten, der fastlægger metoden til beregning og verifikation af de separate indsamlingsmål, der er fastlagt i artikel 9 i EU-direktiv 2019/904 om reduktion af visse plastprodukters indvirkning på miljø (almindeligvis kendt som direktivet om engangsplastik eller SUPD). Fås på engelsk. 

Materiel erstatning inden for SUPD

Screen Shot på 2020 12-07-9.49.30 AM

Januar 2020 - Sammen med Zero Waste Europe, Reloop udsendte en politisk briefing for at bidrage til resultaterne fra Eunomia Research & Consulting's undersøgelse, som vi mener er afgørende for oprettelsen af ​​et direktiv om plast til engangsbrug, der vil hjælpe med at opnå en reel cirkulær økonomi for engangsplast og reducere deres indvirkning på miljøet. Fås på engelsk.

Implementering af SUPD (EU) 2019/04: Fase 1

Screen Shot på 2020 12-07-9.59.15 AM

Oktober 2019 - I løbet af de næste par måneder får Europa-Kommissionen til opgave at udvikle en række gennemførelsesretsakter vedrørende de forskellige forpligtelser, der er beskrevet i SUPD. I denne avis, Reloop giver kommentarer til del 1 af denne høring. Fås på engelsk.

Underkastelse til den victorianske parlamentariske undersøgelse af affald og genbrug

Screen Shot på 2020 12-07-10.09.16 AM

Maj 2019 - Vi havde lejlighed til at kommentere den victorianske parlamentariske undersøgelse af affald og genbrug. Vores indlæg undersøger nogle af problemerne med Victorias nuværende tilgang til affaldshåndtering og identificerer anbefalinger til at reducere affaldsdannelse og bedre håndtere alt affald, herunder indførelsen af ​​en veldesignet ordning med deponering af containere. Fås på engelsk.

Sydaustrals engangsordning for plast og containerindskud - reaktion

Screen Shot på 2020 12-07-10.18.33 AM

Februar 2019 - Sammen med Australian Council of Recycling (ACOR), Reloop Pacific udgav dette positionspapir, der skitserede sine synspunkter om håndtering af engangsplastik i det sydlige Australien og tilbød anbefalinger til reform af statens containerindskudsordning (CDS). Fås på engelsk.

Positionspapir om forslaget til direktiv om reduktion af visse plastprodukters indvirkning på miljøet

Screen Shot på 2020 12-07-10.25.15 AM

November 2018 - SUPD er en historisk mulighed for EU for at vise sin globale lederskab i at tackle en af ​​de største udfordringer i dag - problemet med plast og havaffald. Med dette papir, Reloop sigter mod at bidrage til trepartsdiskussionerne ved at fremhæve nogle af de nøglespørgsmål, som vi mener er afgørende for oprettelsen af ​​et nyt ambitiøst direktiv, nemlig mandater til genbrugsindhold, 90% indsamlings- og genbrugsmål for drikkevareflasker inden 2025, udvidet liste over forbudte produkter , udgifter til slutningen af ​​listen under EPR og EPR for fiskeredskaber. Fås på engelsk.

Positionspapir om EF's forslag til direktiv om reduktion af visse plastprodukters indvirkning på miljøet

Screen Shot på 2020 12-07-10.38.54 AM

Juli 2018 - Dette holdningspapir har til formål at bidrage til Europa-Parlamentets og Rådets drøftelser om lovgivningsforslaget med henblik på at udvikle et ambitiøst nyt direktiv, der vil hjælpe med at opnå en reel cirkulær økonomi af engangsplast og reducere dens negative indvirkning på miljøet. Specifikt tilbyder vi anbefalinger om følgende: mandater til genbrugsindhold, høje mål for indsamling og genanvendelse af drikkevareflasker og promovering af indskudsordninger som en nøgleforanstaltning til fremme af affaldsforebyggelse og reuse. Fås på engelsk.

Lukning af cirkulær økonomisløjfe: En opfordring til EU-handling vedrørende mandater til genbrugt indhold til plast

Screen Shot på 2020 12-07-10.42.55 AM

Juli 2018 - Dette positionspapir, der er godkendt af over 30 organisationer og virksomheder, skitserer Reloop's holdning til genanvendt indhold til plast og tilbyder specifikke henstillinger til EU' s beslutningstagere om at øge brugen af ​​genanvendte materialer i plastprodukter og emballage. Fås på engelsk.

Positionspapir om Europa-Kommissionens strategi for plast

Screen Shot på 2020 12-07-10.48.14 AM

Marts 2018 - Dette holdningspapir har til formål at bidrage til Europa-Parlamentets og Rådets drøftelser om plaststrategien, som blev vedtaget den 16. januar 2018 for at udvikle en ambitiøs strategi, der vil hjælpe med at opnå en reel cirkulær økonomi af plast og reducere dens negative påvirker miljøet. Fås på engelsk.

Positionspapir om den kommende Europa-Kommissionens strategi for plast

Screen Shot på 2020 12-07-10.53.33 AM

Januar xnumx - Reloop glæder sig over Europa-Kommissionens meddelelse om at offentliggøre en strategi for plastik i begyndelsen af ​​2018. Dette holdningspapir har til formål at give vejledning og støtte til udviklingen af ​​en ambitiøs plaststrategi for at hjælpe med at opnå en reel cirkulær økonomi af plast og reducere dens negative indvirkning på miljø. Fås på engelsk.

Positionspapir om Europa-Kommissionens lovgivningsmæssige forslag om affald under pakken om cirkulær økonomi

Screen Shot på 2020 12-07-10.57.17 AM

Februar xnumx - Reloop ser et behov for, at visse elementer i den cirkulære økonomipakke (CEP) afklares og styrkes for at den cirkulære økonomi kan blive en realitet. Dette holdningspapir opsummerer vores synspunkter om flere kritiske elementer i CEP's lovgivningsforslag samt EU's handlingsplan for den cirkulære økonomi, som hver især er prioriterede områder, der bekymrer Reloop. Fås på engelsk.

Walking the Circle: De 4 ledende søjler til en cirkulær økonomi

Screen Shot på 2020 12-07-11.03.34 AM

Juni 2015 - Dette fælles papir, medunderskrevet af Reloop sammen med 11 andre ngo'er fremhæver fire nøgleområder, som undertegnede mener, at EU-institutionerne skal tage fat på for at sikre en fuldt fungerende cirkulær økonomi, og nogle af de ofte oversete fordele, der kan medføre. Fås på engelsk.

Top 10 prioriteter for cirkulær økonomipakke

Screen Shot på 2020 12-07-11.09.05 AM

Juni 2015 - Dette holdningspapir, udarbejdet af Reloop, indeholder en række specifikke anbefalinger som input til de igangværende drøftelser om udviklingen af ​​Europa-Kommissionens nye pakke med cirkulær økonomi. Fås på engelsk.

Rapporter

Global Deposit Book 2020: En oversigt over indbetalingssystemer til envejs drikkevarebeholdere

GDB-2020-Forside-cover-1024x724

December 2020 - Global Deposit Book 2020 tilbyder et omfattende resumé af over 40 indbetalingssystemer, der er på plads over hele verden, inklusive dem i Europa, Australien, Canada, USA, Israel og Oceanien / Caribien. Fås på engelsk.

Genanvendelig versus engangsemballage: En oversigt over miljøpåvirkninger

Screen Shot på 2020 12-07-11.20.58 AM

December 2020 - Sammen med Universitetet i Utrecht   Zero Waste Europa vi udgav en rapport, der understregede, at genanvendelig emballage - såsom flasker, kasser, krukker og andre - producerer langt færre kulstofemissioner end deres kolleger til engangsbrug. Fås på engelsk.

At få talene rigtige: Et diskussionsoplæg om beregning og rapportering af separat samling af plastikflasker

Screen Shot på 2020 12-07-11.37.56 AM

Februar 2020 - Sammen med Eunomia forskning og rådgivning, Reloop offentliggjorde denne rapport, der fokuserer på udvikling af metoder til at demonstrere opnåelse af de separate indsamlingsmål for drikkevareflasker i artikel 9 i Direktivet om plast til engangsbrug. Forskningen fremhæver de juridiske og beregningsmæssige spørgsmål omkring de separate indsamlingsmål og giver Europa-Kommissionen klare anbefalinger til udvikling af metoder til at demonstrere opnåelse af målene. Fås på engelsk.

Hvad er plastik? En undersøgelse, der undersøger muligheden for, at visse materialer kan undtages fra SUPD, med særlig fokus på menneskeskabte cellulosefibre

Screen Shot 2020-12-07 på 12.32.01 PM

Januar 2020 - Denne rapport, skrevet af Eunomia Research & Consulting og udgivet af Reloop, undersøger muligheden for, at to polymerer, lyocell og viskose, skal indgå i direktivet om plast til engangsbrug, hvor både deres kemiske sammensætning og deres indvirkning på det naturlige miljø undersøges. Rapporten indeholder også en række henstillinger, der skal overvejes inden medlemsstaternes gennemførelse af SUPD for at lukke de identificerede smuthuller. Fås på engelsk.

Virkningen af ​​indskudsretursystemet på franske kommuner i opfyldelsen af ​​EU-mål for genanvendelse af emballage

Screen Shot 2020-12-07 på 12.44.46 PM

November 2019 - Europa-Kommissionens cirkulære økonomipakke og plaststrategi har drevet stigninger i genanvendelsesmål for emballage under PPWD samt specifikke krav til PET-flasker under SUPD. Frankrig udforsker måder at nå disse mål på, hvoraf den ene er en DRS på drikkevarebeholdere. Denne rapport, skrevet af Eunomia og udgivet af Reloop, beregner den ekstra tonnage, som Frankrig vil være i stand til at indsamle gennem en DRS inden 2029 og sammenligner udgifterne til dette program med dør-til-dør-husholdningsemballage alene. Fås på engelsk.

Etude de l'impact d'une mise en place de la consigne pour recyclage sur les centres de tri existants en France et adaptés à la collecte sélective de tous les emballages

Screen Shot 2020-12-07 på 12.48.29 PM

November 2019 - Denne rapport udarbejdet til Reloop af Amalur, undersøger virkningen på eksisterende sorteringsfaciliteter ved at oprette et depositumretursystem til emballering. Fås på fransk.

De miljømæssige og økonomiske omkostninger ved menstruationsprodukter til engangsbrug, bleer og vådservietter

Screen Shot 2020-12-07 på 12.55.34 PM

November 2019 - Denne nye rapport fra Reloop, ReZero, Zero Waste Europe og Break Free From Plastic beskriver de miljømæssige og økonomiske virkninger af menstruationsprodukter til engangsbrug, bleer og vådservietter i hele EU-28. Fås på engelsk og fransk.

A DRS for Tyrkiet

Screen Shot 2020-12-07 på 1.01.34 PM

Oktober xnumx - Reloop, i samarbejde med ISBAK, bestilt Eunomia Research & Consulting at gennemføre en undersøgelse for at designe en DRS for Tyrkiet baseret på eksisterende best-in-class DRSs på plads rundt om i verden. Ud over det tekniske design af systemet modellerede Eunomia de vejledende årlige omkostninger og fordele, som det blev foreslået DRS ville bringe. Rapporten skitserer også den værdi, der er tildelt det resulterende fald i drivhusgasemissioner og luftforurenende stoffer, samt estimering af værdien af ​​kuldskævhed. Fås på engelsk.

Mémoire de Mme Clarissa Morawski: Mandat d'initiative - Les enjeux de recyclage et de valorisation locale du verre

Screen Shot 2020-12-07 på 1.08.37 PM

August 2019 - I april 2019, Quebec Commission des transports et de l'environnement lancerede et initiativ til at tackle spørgsmålene om genbrug og lokal genvinding af glas. Dette dokument skitserer vores holdning til dette store spørgsmål. Fås på fransk.

Direktivet om plast til engangsbrug: Baggrund

Screen Shot 2020-12-07 på 1.15.18 PM

Juni 2019 - Den 12. juni 2019 blev direktivet om engangsplastik til plast om reduktion af visse plastprodukters indvirkning på miljøet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, hvilket markerer det sidste trin i lovgivningsproceduren. Reloop har forberedt denne korte baggrund for at forklare, hvad direktivet indebærer. Fås på engelsk.

Bedre sammen: Hvordan et depositumretursystem supplerer Ontario's Blue Box-program og forbedrer den cirkulære økonomi

Screen Shot 2020-12-07 på 1.22.02 PM

Juni 2019 - En ny rapport fra Reloop, produceret i partnerskab med Eunomia Research & Consulting, skitserer, hvordan indførelsen af ​​et depositumretursystem (DRS) ville øge genanvendelseshastighederne og reducere strøelse i Ontario, Canada. Rapporten identificerer også, hvordan harmonisering med Ontario's nuværende Blå boks program og DRS på alkoholholdige drikkevarer, ville give fordele for systemet som helhed. Undersøgelsen undersøger omkostningerne ved det foreslåede program samt en beskrivelse af de miljømæssige, sociale og økonomiske fordele, der ville blive leveret. Fås på engelsk.

Depositumssystemer til envejs drikkevarebeholdere: samlet oversigt (2018)

Screen Shot 2020-12-07 på 1.27.06 PM

April 2018 - Denne rapport blev udarbejdet af CM Consulting i samarbejde med Reloop Platform og er beregnet til at give et omfattende resumé af 39 forskellige indskudsretursystemer til envejs drikkevarebeholdere, der findes over hele verden. Fås på engelsk og tyrkisk.

Genoverveje økonomiske incitamenter til separat indsamling

Screen Shot 2020-12-07 på 1.47.49 PM

Juli 2017 - En undersøgelse produceret af Rezero for Zero Waste Europe og Reloop Platform, der ser på, hvordan den cirkulære økonomi kan tages til det næste niveau gennem udvidet brug af eksisterende økonomiske foranstaltninger. Fås på engelsk.

Depositumssystemer til envejs drikkevarebeholdere: samlet oversigt (2016)

Screen Shot 2020-12-07 på 1.53.29 PM

September 2016 - Denne rapport blev udarbejdet af CM Consulting i samarbejde med Reloopog er beregnet til at give et omfattende resumé af 38 forskellige indbetalingssystemer til envejs drikkevarebeholdere, der findes over hele verden. Fås på engelsk, fransk og mandarin.

Sådan skiftes: forretningssagen til genanvendelig emballage

Screen Shot 2020-12-07 på 2.00.17 PM

2015 - Dette dokument af Reloop opsummerer de vigtigste resultater af flere casestudier, der illustrerer, hvordan skift fra engangsemballage til genanvendelig transportemballage ikke kun er gavnligt for miljøet, men for virksomhedernes bundlinjer. Fås på engelsk.