Καθώς η καταναλωτική ζήτηση για ανακυκλωμένο τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (rPET) αυξάνεται και οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να θέτουν κανονισμούς για την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών, δημιουργείται ένα πλαστικό παράδοξο: δεν υπάρχει αρκετό υλικό υψηλής ποιότητας που συλλέγεται και ανακυκλώνεται για τους κατασκευαστές για να καλύψουν την αυξημένη ζήτηση . Σε αυτό το άρθρο for Κατάδυση αποβλήτων, ο διευθυντής μας της Αμερικής Elizabeth Balkan εξηγεί πώς τα συστήματα επιστροφής καταθέσεων (DRS) διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αλυσίδα ανακύκλωσης για κατασκευαστές και εταιρείες συσκευασίας και ανακύκλωσης, και γιατί είναι βασικά για την επίλυση του πλαστικού παράδοξου.