Η ένατη έκδοση του CM Consulting's Ποιος πληρώνει τι Η έκθεση κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2018. Κατασκευάστηκε από το 2002, η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των προγραμμάτων ανάκτησης εμπορευματοκιβωτίων σε κάθε επαρχία, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων δεδομένων σχετικά με την απόδοση και το κόστος. Η έκθεση εξετάζει επίσης τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη του δοχείου ποτών reuse και ανακύκλωση, διαδικασίες, τελικές αγορές και χρήση ανακυκλωμένου περιεχομένου.

Δύο από τους συγγραφείς της έκθεσης, ο Jason Wilcox και η Samantha Millette, δημοσίευσαν μια περίληψη των βασικών ευρημάτων της έκθεσης την άνοιξη του 2019 Περιοδικό στερεών αποβλήτων και ανακύκλωσης. Μπορείτε να δείτε το πλήρες άρθρο εδώ.