Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για κανονισμό για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πολυαναμενόμενη αναθεώρηση του Κανονισμού Συσκευασιών και Απορριμμάτων Συσκευασίας (PPWR). Αυτό αντιπροσωπεύει ένα πολύ θετικό πρώτο βήμα προς μια πανευρωπαϊκή κυκλική οικονομία και θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στη μείωση της πλαστικής ρύπανσης, στην κλιμάκωση reuseκαι αποφεύγοντας τη συσκευασία μιας χρήσης. Υπό το πρίσμα αυτής της νέας ανάπτυξης πολιτικής, Reloop έχει ετοιμάσει έναν σύντομο οδηγό που συνοψίζει όλες τις βασικές λεπτομέρειες και διατάξεις.

Για να διαβάσετε το ενημερωτικό σημείωμα, να κάνετε κλικ εδώ.