Κοινή επιστολή ΜΚΟ-βιομηχανίας προς τους ευρωβουλευτές σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και την ανακύκλωση κλειστού βρόχου

Reloop είναι στην ευχάριστη θέση να είναι ένας από τους συνυπογράφοντες μιας κοινής επιστολής ΜΚΟ-βιομηχανίας που καλεί τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απόσχουν να υποστηρίξουν τροπολογίες που θα αμβλύνουν το σαφές μήνυμα ενάντια στο σπάσιμο των φιαλών PET. Η επιστολή, υπογεγραμμένη από την UNESDA, την Natural Mineral Waters Europe, την European Fruit Juice Association (AIJN), Changing Markets Foundation, Minderoo, Zero Waste Europe και Reloop, εστιάζει στο θέμα της υποκύκλωσης φιαλών ποτών PET σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που ισχυρίζονται ότι είναι «βιώσιμα» ή «κυκλικά».

Η κοινή επιστολή υπογραμμίζει την ανησυχία ότι οι οικολογικοί ισχυρισμοί για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα που γίνονται με χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών πολυμερών, όπου αυτά τα πολυμερή στην πραγματικότητα δεν προέρχονται από ανακύκλωση από ίνες σε ίνες, αλλά προέρχονται από φιάλες PET, δεν συνάδουν με το κυκλικό μοντέλο για τις φιάλες PET. Η επιστολή τονίζει τη σημασία της ιεράρχησης των προσπαθειών για την ανακύκλωση από ίνες σε ίνες και την αποφυγή της λεγόμενης «υποκύκλωσης» για την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας. Εκφράζει επίσης ανησυχία για ορισμένες προτεινόμενες τροπολογίες στην έκθεση για τη στρατηγική της ΕΕ για τα αειφόρα και κυκλικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, οι οποίες φαίνεται να μειώνουν το σαφές μήνυμα που έστειλαν η Επιτροπή και η ευρωβουλευτής Delara Burkhardt, δηλώνοντας ότι η παραγωγή ενδυμάτων από ανακυκλωμένα μπουκάλια δεν είναι συνεπής με το κυκλικό μοντέλο για μπουκάλια PET. Η επιστολή προτρέπει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβουν υπόψη τις απόψεις που εκφράζονται στην επιστολή και να προωθήσουν την ανακύκλωση υψηλής ποιότητας και δοσομετρικού βρόχου σε όλα τα σχετικά νομοθετήματα της ΕΕ.

Διαβάστε το γράμμα εδώ.