Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε πρόσφατα έναν δεσμευτικό στόχο τουλάχιστον 35% ανακυκλωμένου πλαστικού σε φιάλες ποτών έως το 2025, στο πλαίσιο της οδηγίας για την πλαστική χρήση μίας χρήσης (SUPD). Υπό το φως αυτής της πρόσφατης εξέλιξης, Reloop συνυπέγραψε με 22 οργανισμούς βιομηχανίας και περιβαλλοντικές ΜΚΟ κοινή δήλωση για να παροτρύνει το Συμβούλιο να υποστηρίξει αυτόν τον δεσμευτικό στόχο για ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Ο καθορισμός υποχρεωτικού ανακυκλωμένου πλαστικού στόχου για φιάλες ποτών θα βελτιώσει και θα αυξήσει το ρυθμό συλλογής αυτών των δοχείων και, ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου συλλογής 90% που έχει τεθεί από την πρόταση.

Διαβάστε την κοινή μας δήλωση για να μάθετε περισσότερα εδώ.