Νέα λευκή βίβλος: Οδηγίες πολιτικής για εντολές ανακυκλωμένου περιεχομένου

Οι ελάχιστες εντολές ανακυκλωμένου περιεχομένου είναι ένα κρίσιμο εργαλείο πολιτικής για την αύξηση των τιμών των ανακυκλώσιμων υλικών και την επένδυση για ανακύκλωση, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη σταθεροποίηση των προϋπολογισμών των αστικών απορριμμάτων και την ενεργοποίηση των ανθεκτικών τοπικών οικονομιών. Αυτό λευκό χαρτί, συντάχθηκε από τον Διευθυντή του Reloop Η Βόρεια Αμερική, Elizabeth Balkan, προσφέρει ένα πλαίσιο για αποτελεσματική και υπεύθυνη επέκταση των εντολών ανακυκλωμένου περιεχομένου, καθορίζοντας τους δείκτες επιτυχημένων εντολών και προσφέροντας συνοπτικές συστάσεις για τη χάραξη πολιτικής.