Έγγραφο θέσης σχετικά με την πρόταση της ΕΚ για οδηγία πλαστικής μίας χρήσης

Reloop χαιρετίζει τη νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα πλαστικά μίας χρήσης που δημοσιεύθηκε στις 28 Μαΐου 2018 (COM (2018) 340), η οποία δείχνει μεγάλη φιλοδοξία, δέσμευση και ηγεσία από την ΕΕ στην αντιμετώπιση μιας από τις σημαντικότερες παγκόσμιες προκλήσεις του σήμερα, δηλαδή των απορριμμάτων θαλάσσης

Αυτό το έγγραφο θέσης αποσκοπεί να συμβάλει στις συζητήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη νομοθετική πρόταση προκειμένου να αναπτυχθεί μια φιλόδοξη νέα οδηγία που θα συμβάλει στην επίτευξη μιας πραγματικής κυκλικής οικονομίας πλαστικών μίας χρήσης και θα μειώσει τις αρνητικές της επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε το έγγραφο θέσης μας.