Κοινωνικοοικονομικά οφέλη του DRS

συστήματα επιστροφής καταθέσεων (DRS) έχουν εφαρμοστεί σε περισσότερες από 50 δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο για την προώθηση των αποτελεσμάτων της κυκλικής οικονομίας με τη μείωση των αποβλήτων μέσω reuse και ανακύκλωση δοχείων ποτών. Ωστόσο, τα οφέλη από DRS εκτείνονται πέρα ​​από τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στην πραγματικότητα, αυτά τα συστήματα έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων ροών εσόδων για φιλανθρωπικές οργανώσεις και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Μάθετε περισσότερα για τις θετικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του DRS στο νέο μας ενημερωτικό δελτίο εδώ.