Στόχος 90: Ένας άνευ προηγουμένου συνασπισμός επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ απαιτεί μια φιλόδοξη προσέγγιση στη συσκευασία των ποτών.

Η διπλή μας πρόταση: 90% ξεχωριστός στόχος συλλογής + DRS προσφέρει μια δοκιμασμένη λύση που είναι καλή για την οικονομία, τις θέσεις εργασίας και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης όσον αφορά την εξασφάλιση πόρων και την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτή είναι μια ευκαιρία να μειωθεί σημαντικά η ζήτηση για παρθένους πόρους με ουσιαστικό τρόπο.

Λήψη: Έγγραφο Θέσεων Συνασπισμού