Ημερίδα για τη Διαλογή Μικτών Απορριμμάτων

Μαζί με το Zero Waste Europe και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, Reloop με χαρά ανακοινώνουμε ότι θα φιλοξενήσουμε ένα συνέδριο, "Διαλογή μεικτών απορριμμάτων: Το επόμενο σύνορο για την κυκλική οικονομία.» Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 21 Μαρτίου 2023, στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, από τις 9 π.μ. έως τις 4 μ.μ. CET.

Εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη και βασικά μέλη της αλυσίδας αξίας, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των πλαστικών και μετάλλων, έχουν προσκληθεί να μοιραστούν την τεχνογνωσία τους σχετικά με την εισαγωγή της Μικτής Διαλογής Αποβλήτων (MWS) ως πρόσθετου εργαλείου για την ανάκτηση και recirculaτων πολύτιμων πόρων της Ευρώπης. Αυτή η διάσκεψη είναι μια έγκαιρη απάντηση στη συνεχιζόμενη αναθεώρηση της Οδηγίας Πλαισίου για τα Απόβλητα, η οποία πρόκειται να προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το δεύτερο τρίμηνο του 2.

Η MWS κερδίζει την προσοχή σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι νεότερες εργασίες σε χώρες όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, το Βέλγιο και η Ολλανδία συνεχίζουν να παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα με την εξόρυξη πλαστικών, υφασμάτων και μετάλλων για ανακύκλωση. Η ατζέντα του συνεδρίου στοχεύει να συζητήσει πώς το MWS μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της κυκλικότητας και στη μείωση της εξάρτησης από παρθένες εισροές. Ο καθαρός αντίκτυπος του MWS είναι ότι πολύτιμοι ευρωπαϊκοί πόροι που αποτελούν μέρος της ροής αποβλήτων ανακυκλώνονται αντί να αποτεφρώνονται, να θάβονται σε χωματερές ή υπολείμματα βιολογικής επεξεργασίας.

Πιστεύουμε ότι αυτό το συνέδριο προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για τις περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις, τους φορείς εκμετάλλευσης MWS, τους ανακυκλωτές, τους ειδικούς και τους παρόχους τεχνολογίας από όλη την Ευρώπη να προσφέρουν την τεχνογνωσία τους σχετικά με την εισαγωγή του MWS ως πρόσθετου εργαλείου για την ανάκτηση υλικών και recirculaτων πολύτιμων πόρων της Ευρώπης.

Ενθαρρύνουμε όλους όσους ενδιαφέρονται για το συνέδριο να επισκεφθούν τον σύνδεσμο για την ατζέντα του συνεδρίου και την εγγραφή που παρέχονται παρακάτω:

Σύνδεσμος εγγραφής

Ημερίδα της διάσκεψης

Τώρα διαθέσιμο: Ηχογράφηση συνεδρίου