Η έκθεσή μας βασίζεται σε δεδομένα από 93 χώρες, για μια περίοδο 20 ετών, για να εξετάσει τις τάσεις στις πωλήσεις, τη συλλογή και τη σπατάλη δοχείων ποτών, όπου η σπατάλη ορίζεται ως εμπορευματοκιβώτια που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, αποτέφρωση ή στο περιβάλλον. Οι χώρες που περιλαμβάνονται αποτελούν το 81% του παγκόσμιου πληθυσμού από το 2019.

Συγκεκριμένα, εξετάζει τη σχέση μεταξύ των ποσοστών σπατάλης και της αλλαγής της βιομηχανίας ποτών από επαναπληρώσιμα μπουκάλια σε συσκευασίες ποτών μίας χρήσης και τα μέτρα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της σπατάλης. Εξετάζει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η εφαρμογή ενός συστήματος επιστροφής καταθέσεων και την επίδραση ενός ισχυρού μεριδίου αγοράς που ξαναγεμίζεται - και πώς μπορούν να συνεργαστούν και οι δύο.

Παράλληλα με μια σειρά από βασικά ευρήματα και συστάσεις, η ανάλυσή μας δείχνει ότι, κατά μέσο όρο, οι χώρες με τη λιγότερη σπατάλη ανά άτομο συλλέγουν τα δοχεία ποτών τους μέσω ενός συστήματος επιστροφής καταθέσεων, τόσο για εμπορευματοκιβώτια μίας χρήσης όσο και για ξαναγεμίσεις. Ενθαρρυντικά, ακόμη και όταν υιοθετηθούν μόνα τους, τόσο τα επαναπληρώσιμα συστήματα όσο και η επιστροφή καταθέσεων εξακολουθούν να εμφανίζουν σημαντικές επιπτώσεις στη σπατάλη.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να κατεβάσετε την πλήρη αναφορά εδώ.

Reloop συνεργάστηκε με Απαλλαγείτε από πλαστικό   Αλλαγή Αγορών σε αυτήν την έκθεση.