مقاله موقعیت در EC
پیشنهادات قانونگذاری
در مورد زباله تحت CEP

Reloop بستری است که صنعت ، دولت و سازمانهای غیردولتی را گرد هم می آورد تا شبکه ای برای پیشرفت سیاستها ایجاد کند که شرایط سیستم را برای چرخش در اقتصاد اروپا فراهم می کند. Reloop از انتشار بسته اقتصادی جدید بخشنامه (CEP) توسط کمیسیون اروپا استقبال می کند و از بسیاری از اصلاحات پیشنهادی خرسند است. ما ...

ادامه مطلب