سیستم های برگشت سپرده دیجیتال – آنچه باید بدانید

تا پایان سال 2020، بیش از 290 میلیون نفر در سراسر جهان به سیستم های بازگشت سپرده دسترسی داشتند.DRS) برای بازیافت ظروف نوشیدنی یکبار مصرف خود، و این تعداد همچنان در حال افزایش است. در واقع، در دو تا سه سال گذشته، چندین کشور، ایالت و استان اعلام کرده‌اند که آن‌ها نیز اجرا یا گسترش خواهند یافت DRS. DRS هست…

ادامه مطلب