Kierrätyksen lisäksi: Kiertojätehuollon politiikka

Jätteiden keräys- ja kierrätyspalvelut ovat hallinnon tärkeimpiä tehtäviä kaupunkien puhtaana pitämisessä ja kansanterveyden edistämisessä.

Yli 50 vuoden ajan paikalliset hallitukset ovat puolustaneet pyrkimyksiä parantaa jätehuoltopalveluiden ympäristön kestävyyttä perustamalla kierrätysohjelmia laiturille, investoimalla lajittelulaitoksiin, talteenottamalla metaania ja muita kasvihuonekaasuja kaatopaikoilta ja paljon muuta.

Kaupungit kaikkialla Yhdysvalloissa ovat asettaneet jätehuoltoinfrastruktuurin etusijalle sitoutuessaan uusiin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kierrätys ei ole vain yksi näkyvimmistä tavoista, joilla kaupunki voi sitoutua kestävään kehitykseen, vaan se on usein myös kustannustehokkain vaihtoehto, samalla kun se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä (GHG), ilman ja veden saastumista.

Mutta järjestelmät ovat kasvaneet ja muuttuneet tavoilla, jotka eivät ole ympäristöllisesti tai taloudellisesti kestäviä. Amerikkalaiset tuottavat enemmän jätettä kuin koskaan ennen, ja useat kriisit ovat viime aikoina lähentyneet uhaten kuntien budjetteja ja paljastaneet syviä, järjestelmällisiä ongelmia koko jätehuoltoalalla. Kierrätys- ja kierrätysasteet ovat tasaantuneet useiden vuosien ajan, ja on olemassa vakava vaara, että olemme menossa taaksepäin aikana, jolloin meidän on kiireellisesti edettävä nopeasti.

Tämä politiikka lyhyesti kehitettiin yhteistyössä Yhdysvaltain National League of Citiesin kanssa.